• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه گندله سازی صنایع فولاد کاوه شرق (اجرای عملیات ساختمانی سیویل، ابنیه مربوط)

در دست اجرا
کارفرما شرکت فولاد شرق کاوه
مشاور مهندسین مشاور سامیک
موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی

پیمانکار : شرکت ملی ساختمان
مشاور همکار پیمانکار : مهندسین مشاور فرازآب
محل اجرا : 20 کیلومتری شرق شهرستان سنگان واقع در استان خراسان رضوی
برآورد اجرای طرح: 2.445.494.531.725