• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه نیروگاه رامین اهواز

در دست اجرا
نيروگاه حرارتي رامين واقع در 25 كيلومتري شهر اهواز در مسير جاده مسجد سليمان داراي 4 واحد 315 مگاواتي بخار بوده كه به شبكه سراسري برق متصل مي باشد. پيمانكار اصلي نيروگاه پس از اتمام واحدهاي 1 و 2 و قبل از اتمام نصب واحدهاي 3 و 4 پروژه نيروگاه را ترك نمود. شركت توانير احداث واحدهاي 3 و 4 نيروگاه رامين اهواز را از طريق مناقصه به كنسرسيوم شركتهاي ملي ساختان و جنرال مكانيك واگذار نمود.
کارفرما شرکت توانیر
موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

كارهاي اصلي ساختماني واحدهاي 3 و 4 نيروگاه حرارتي رامين اهواز