• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه مصلی امام خمینی(ره)

در دست اجرا
موقعیت جغرافیایی استان تهران

ابلاغ طرح و ساخت جبهه شمالی و تکمیل رواقین شرقی و غربی قرائتخانه پروژه مصلی امام خمینی (ره )تهران به عنوان یکی از پروژه های مهم کشور به شرکت ملی ساختمان
توافقات نهایی پروژه مصلی امام خمینی (ره) در بخش رواقین و همچنین محور شمالی در جلسات متعددی فی مابین شرکت ملی ساختمان و مشاور تخصیص پارس، سازمان مجری ، مدیریت مصلی و شورای راهبری فنی مصلی بررسی و مجموعه عملیات و فعالیتهای قابل انجام در بخش رواقین شناسایی و فرمت اولیه آن تدوین و با اعتبار تقریبی 7000 میلیارد ریال ابلاغ گردید .
محدوده طراحی پروژه در محور اصلی مصلی مشتمل بر شمسه ورودی، مناره ها، رواق شش دهانه، حیاط میانی، ایوان ورودی، پیاده راه اصلی، شبستان شمالی شرقی، شبستان شمالی غربی، رواق شمالی 28 دهانه و صحن تراز 25+ خواهد بود که این محدوده کمی وسیع تر از محدوده اجرایی پروژه می باشد.