• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه فولاد کاوه اروند

برچسب ها پروژه ها 
  تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷   تعداد بازدید : 131
پروژه فولاد کاوه اروند
سازه Charging Table :

1. عملیات انجام شده : بتن ریزی سقف سازه در تراز +4.56 به میزان 127 متر مکعب و بتن ریزی پدستال های سقف سازه

2. عملیات در حال انجام و پیشرو : به علت تداخل اجرایی عملیات این سازه با سازه Furnace   سقف تراز +5 این سازه پس از بتن ریزی سقف سازه Furnace  میسر خواهد بود بنابراین در حال حاضر در این سازه عملیات اجرایی انجام نمی شود.

سازه Furnace Area :

عملیات انجام شده: انجام آرماتوربندی ستون ها به میزان 40 تن و قالب بندی پدستال ها و دیواره فونداسیون و ستون های سازه به میزان 750 متر مربع ، بتن ریزی ستون به میزان 40 متر مکعب و بتن ریزی دیواره فونداسیون به میزان 113 متر مکعب
عملیات در حال انجام و پیشرو : ادامه قالب بندی و بتن ریزی ستون های سازه و اسکافلدبندی جهت سقف سازه
سازه Stand Area :

1.  عملیات اجرایی انجام شده : اتمام عملیات بتن ریزی ستون های این سازه، بتن ریزی بخشی از دیوار  W3  سازه به میزان 71 متر مکعب، اتمام اسکافلدبندی و قالب بندی سقف سازه پارت 5 و اتمام آرماتوربندی تیر سقف سازه پارت 5.

2. عملیات در حال انجام و پیشرو : آرماتوربندی سقف سازه پارت 5 و بتن ریزی آن و ادامه اسکافلدبندی سقف سازه پارت 4 و 6 .

سازه Substation  Mono Block :

عملیات انجام شده : اتمام عملیات قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی سقف سازه در تراز +10 .

عملیات پیش رو : این سازه به طور کامل آماده تحویل به کارفرما می باشد.

سازه Thermo Mechanic :

عملیات اجرایی انجام شده : اتمام بتن ریزی ستون های سازه و همچنین بتن ریزی دیوار مخزن سازه به میزان 39 متر مکعب.

سازه Cooling Bed   :

عملیات اجرایی انجام شده : اتمام بتن ریزی سقف سازه در تراز +3.5 به میزان 411 متر مکعب و بتن ریزی سقف سازه در تراز +3.84 به میزان 183 متر مکعب. قالب بندی پدستال های سقف سازه در تراز +3.5 و بتن ریزی آن ، اسکافلدبندی جهت سقف سازه در تراز +5

عملیات در حال انجام و پیشرو : ادامه قالب بندی پدستال های سقف در تراز +3.5 و بتن ریزی آن ، قالب بندی و بتن ریزی پدستال های سقف سازه در تراز +3.84 و قالب بندی سقف سازه در تراز +5 .

سازه Coil Handling :

عملیات اجرایی انجام شده : بتن ریزی دیوار حوضچه فونداسیون به میزان 180 متر مکعب.

عملیات پیشرو : فیکس قالب پدستال و بتن ریزی آن .

سازه Water Storage Tank :

عملیات انجام شده : قالب بندی دیوار مخزن سازه پارت 1 و بتن ریزی آن به میزان 67 متر مکعب

سازه Water Treatment :

عملیات انجام شده : بتن ریزی پارت 1 فونداسیون سازه به میزان 407 متر مکعب

عملیات در حال انجام : آماده سازی فونداسیون سازه پارت 2 جهت بتن ریزی .

سازه Scale Pit :

عملیات انجام شده :اتمام حفاری و بتن ریزی شمع دیوار حائل به تعداد 69 عدد شمع و حفاری و بتن ریزی شمع فونداسیون به تعداد 35 عدد شمع

عملیات در حال انجام : حفاری و بتن ریزی شمع فونداسیون سازه

ارسال نظر

دیدگاه