• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه طرح توسعه سیمان بجنورد

در دست اجرا
کارفرما شرکت سیمان بجنورد
موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی

با توجه به نياز كشور به افزايش توليد سيمان و تمايل كارفرمايان بخش توليد سيمان به افزايش ظرفيت توليد در مدت زمان كم، شركت ملي ساختمان در راستاي ارايه خدمات بهتر به كارفرماي پروژه سيمان بجنورد موفق گرديد سازه پيش گرم كن كارخانه سيمان بجنورد را طي 12 ماه احداث و به كارفرما تحويل نمايد كه موفقيت بزرگي در اجراي پروژه هاي سيماني در كشور به شمار مي رود.

شرکت ملی ساختمان به عنوان پیمانکار کارهای ساختمانی، بخش اول خط تولید طرح را در شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی اجرا می نماید.