• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه شهرک بین المللی دبی

در دست اجرا
کارفرما شرکت نخیل در دوبی
موقعیت جغرافیایی شهر دبی

فازهای 2 و 3 پروژه شهر بين المللي دوبی با مساحت 800 هكتار به چهار قسمت تحت عنوان مراحل يك تا چهار تقسيم شده است. مرحله يك آن 210 هكتار و مرحله 2 آن 160 هكتار مي باشد. شركت ملي ساختمان در قالب کنسرسیوم GMT در ماه مي 2006 موفق به برنده شدن در مناقصه مرحله اول فاز 2 و 3 گرديد که اولین کنسرسیوم متشکل از شرکتهای ایرانی است که در دوبی موقف به برنده شدن در مناقصه یک پروژه عمرانی می گردد.
  • احداث شهرکهایی که در آن ملیتهای مختلف قابلیت سکونت داشته باشند.
  • احداث راه، پیاده رو، لوله کشی آب، لوله کشی فاضلاب، لوله کشی آب آتش نشانی، داکتهای هوا و مخابرات