• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه سد مخزنی گرین نهاوند

خاتمه یافته    تاریخ شروع :  دی1389    تاریخ خاتمه :  آبان1390
موقعیت جغرافیایی استان همدان

محل اجرا: 21کیلومتری شهرستان نهاوند در استان همدان
  • تامين آب شرب شهر نهاوند و روستاهاي تابعه
  • تأمین آب كشاورزي حقابه بر‌هاي موجود شهرستان نهاوند و روستا‌هاي اطراف
  • تامين آب مورد نياز توسعه كشاورزي
  • تأمين نيازهاي زيست محيطي
  • افزايش توليد انرژي برقابي نيروگاه گاماسياب به ميزان 35گيگاوات ساعت در سال