خانه
منو
تماس

پروژه سد بتنی دوقوسی شیروان

خاتمه یافته    تاریخ شروع :  آبان 1402    تاریخ خاتمه :  تير 1382
کارفرما شرکت آب منطقه ای خراسان
موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی

در راستای اجرای سیاست های وزارت نیروی دولت جمهوری اسلامی ایران و مدیریت منابع آب در کشور، ساخت سدهای بزرگ با هدف تأمین آب کشاورزی و شرب در دستور کار دولت قرار گرفت. سد بتنی دوقوسی شیروان که در روستای بارزو در استان خراسان احداث گردید اولین سد بتنی دو قوسی است که توسط یک شرکت پیمانکار ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی احداث شده است.