• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه ساختمان های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند 2

در دست اجرا    تاریخ شروع :  بهمن1387
کارفرما شرکت پالایش گاز بید بلند- 2
موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

ساخت ابنیه و محوطه بخش غیرصنعتی پالایشگاه گاز بید بلند دو و تامین و استقرار تأسیسات 24 دستگاه ساختمان و محوطه
محل اجرای عملیات: در فاصله 15 کیلومتری شمال غرب شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان درمحلی بنام دشت امیرحاضر می باشد.

 

  • نوع طرح غیر عمرانی- PC
  • شروع قرارداد: 06 / 11 / 87
  • مدت قرارداد: 40 ماه
  • 12 دستگاه ساختمان بتنی: بالغ بر 16000 متر مربع
  • 11 دستگاه ساختمان فلزی: 23500 متر مربع
  •  4 دستگاه ساختمان بتنی اداری: 7400 متر مربع
  •  2 دستگاه ساختمان بتنی آشپزخانه: 3700 متر مربع
  • 1 دستگاه ساختمان بتنی حراست: 350 متر مربع