• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه تونل تالون

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  شهريور1386
کارفرما شرکت آزادراه تهران – شمال
موقعیت جغرافیایی آزادراه تهران – شمال

پروژه تونل به عنوان بخشی از پروژه آزادراه تهران شمال طی 4 قراداد مختلف به شرکت ملی ساختمان واگذار شده است.

تونل اکتشافی تالون واقع در محدود 300+21 تا 200+26 بعنوان بخشی از مسیر آزادراه تهران- شمال جهت شناسایی مسیر جهت حفر تونلهای اصلی و عبور تاسیسات و خروج اضطراری تونل های اصلی بعد از احداث، از جمله اهداف قرارداد اول این طرح (تونل اکتشافی تالون) می باشد. اجرای تحكيمات باقيمانده در تونل اكتشافي شامل نصب مش، اجراي شاتكريت، نصب و تزريق راك بولت و نصب قاب فلزي و اصلاح مقاطع حفاري در محدوده هاي مورد نياز از اهداف قرارداد دوم می باشد.

حفاري دهانه جنوبي تونل اكتشافي تالون بطول تقريبي 1400 متر و اجراي 500 متر اول دهانه شمالي تونل هاي تالون موضوع دو قرارداد دیگر بوده اند.