• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه تونل انحراف آب سد سیاه بیشه

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  ارديبهشت1382
ساختگاه سد ها و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه در 125 کیلومتری شمال تهران و در 12 کیلومتری شمال تونل کندوان در استان مازندران و در مسیر رودخانه چالوس قرار گرفته است.
محل ساختگاه در نزدیکی روستای سیاه بیشه بوده و لذا طرح به همین نام خوانده می شود.
موقعیت جغرافیایی استان مازندران