• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی فولاد کاوه جنوب کیش sks

در دست اجرا

این ناحیه به منظور تهیه آب آشامیدنی و آب مورد نیاز کارخانه طراحی گردیده است و از نواحی فعال بوده که مشتمل بر سه قسمت مجزا می باشد.

  • تصفیه خانه صنعتی
  • تصفیه خانه بهداشتی
  • پیش تصفیه