• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه تصفیه خانه آب زنجان

در دست اجرا    تاریخ شروع :  فروردين1382
تصفیه خانه آب زنجان طی 2 قرارداد به شرکت ملی ساختمان واگذار گردید که اجرای مجموعه ساختمان های فرآیند، ساختمان های جنبی محوطه سازی را در بر می گیرد.نوع طرح عمرانی- PC
کارفرما شرکت آب منطقه ای زنجان
موقعیت جغرافیایی استان زنجان

 • شروع پیمان: فروردین 1382
 • مدت پیمان: 27 ماه
 • سطح زیر بنا : 4.000 متر مربع
 • زیر بنای ساختمان جنبی : 1.600 متر مربع
 • محدوده فضای سبز : 15 هکتار
 • بتن ریزی : 15.590 متر مکعب
 • آرماتور بندی : 1.125 تن
 • قالب بندی : 27.860 متر مربع
 • خاکبرداری : 24.480 متر مکعب
 • خاکریزی : 7.500 متر مکعب
تصفیه آب شرب شهر زنجان