خانه
منو
تماس

پروژه تصفیه خانه آب زنجان

در دست اجرا    تاریخ شروع :  فروردين 1382
تصفیه خانه آب زنجان طی 2 قرارداد به شرکت ملی ساختمان واگذار گردید که اجرای مجموعه ساختمان های فرآیند، ساختمان های جنبی محوطه سازی را در بر می گیرد.نوع طرح عمرانی- PC
کارفرما شرکت آب منطقه ای زنجان
موقعیت جغرافیایی استان زنجان

  • شروع پیمان: فروردین 1382
  • مدت پیمان: 27 ماه
  • سطح زیر بنا : 4.000 متر مربع
  • زیر بنای ساختمان جنبی : 1.600 متر مربع
  • محدوده فضای سبز : 15 هکتار
  • بتن ریزی : 15.590 متر مکعب
  • آرماتور بندی : 1.125 تن
  • قالب بندی : 27.860 متر مربع
  • خاکبرداری : 24.480 متر مکعب
  • خاکریزی : 7.500 متر مکعب
تصفیه آب شرب شهر زنجان