• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه برجهای مسکونی ستارخان

در دست اجرا
کارفرما سازمان مسکن وقت
موقعیت جغرافیایی استان تهران

عنوان قرارداد: ساخت آپارتمان هاي مسكوني خيابان ستارخان به انضمام كليه تاسيسات

مجموعه 360 واحدي ستارخان در 3 برج 21 طبقه در زميني به مساحت 25.000 متر مربع با سطح اشغال 8000 متر مربع و با زيربناي مفيد 56.000 مترمربع احداث گرديد. قرارداد پروژه مذكور در بهمن ماه سال 1354 بين سازمان مسكن وقت و شركت ملي ساختمان براي اجراي كار در 36 ماه منعقد گرديد .