• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه بازسازی و نوسازی موزه دفینه

در دست اجرا
کارفرما مؤسسه فرهنگی موزه ها
مشاور مهندسين مشاور بنیاد سازه
موقعیت جغرافیایی استان تهران

طرح، بازسازی و نوسازی موزه دفینه
این پروژه در قالب قرارداد ( EPC ) شامل: عملیات طراحی، خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، اجرا و بهسازی کامل ساختمان اصلی و نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات، طراحی و اجرای معماری و مبلمان داخلی است.