• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه ایستگاه مترو سبلان s2

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  تير1388
کارفرما شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
موقعیت جغرافیایی استان تهران

  • احداث ایستگاه برای خط 2 متروی تهران (قطعه M2-X2) واقع در تقاطع نظام آباد
  • احداث ایستگاه 4 طبقه با مساحت 11.000 متر مربع شامل هسته مرکزی، بخش های شمالی و جنوبی، اتاق رکتیفایر و راههای دسترسی (2 طبقه به عنوان فضای تجاری در نظر گرفته شده است)