• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه احداث برج تجاری ومسکونی حکم آباد

در دست اجرا
شامل یک برج 19 طبقه به مساحت 42500 متر مربع در زمینی به مساحت 3971 متر مربع در این
برج بجز فضاهای اختصاص داده شده به هتل ، 36 واحد مستقل تجاری نیز در دو طبقه همکف و
اول احداث می شوند با توجه به موقعیت زمین در مرکز شهر قزوین توجه ویژه ای به تمامی بنا شده
است.هدف شهرداری قزوین به عنوان کارفرما، مرتفع کردن نیاز شهر قزوین و ارتقای سطح دانش
مهندسی و در استان می باشد.
کارفرما شهرداری قزوین
مشاور مهندسین مشاور هگزا
موقعیت جغرافیایی استان قزوین

سازه پروژه فلزی از نوع قیر ورق و سقفها کامپوزیت می باشد