• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه آزادراه قم-كاشان

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  خرداد1378

کارفرما وزارت راه و ترابری
موقعیت جغرافیایی قم- کاشان

اين آزاد راه شامل 4 قطعه است كه از ايستگاه عوارضي قم آغاز شده و پس از طي 104 كيلومتر، در غرب باغ فين كاشان به پايان مي رسد. شركت ملي ساختمان اجراي قطعه 4 كه طول آن24 كيلومتر و به عرض 34متر می باشد را بر عهده داشته است.
  • احداث پل روگذر راوند (مشهد اردهال)
  • آماده سازی رمپ و لوپ های دورگرد به شهر کاشان