• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه آزادراه زنجان-تبریز

در دست اجرا
کارفرما وزارت راه و ترابری – اداره کل ساختمان آزادراهها
موقعیت جغرافیایی زنجان-تبریز

اين پروژه شامل 15 قطعه به طول 285 كيلومتر بوده كه قطعات 10 الي 15 آن به اتمام رسيده است و سهولت دسترسی به تبریز را فراهم می آورد. شركت ملي ساختمان اجراي قطعه 5 از اين پروژه را از کیلومتر 00+313 تا 335 به طول 22 کیلومتر واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان هشترود بر عهده داشته است که پیچیده ترین قسمت پروژه نیز میباشد.
اين پروژه داراي 970 ابنيه فني مي باشد كه حدود 60 پل و زير گذر آن در قطعه 5 واقع شده است و شامل عمليات خاكبرداري، خاكريزي، بستر سازي، روسازي و كارهاي آسفالت مي باشد.
 اتصال شهرهای زنجان به تبریز به طول 285 کیلومتر و در 6 خط به عرض کل 4/31 متر