• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

پروژه آزادراه تهران شمال

در دست اجرا
موقعیت جغرافیایی استان مازندران

با احداث آزاد راه تهران–شمال مسير200 كيلومتري حاضـر به 121 كيلومتر كاهـش می یابد اين آزاد راه از 4 قطعه اصلي تشكيل شده است.

قطعه اول :
شركت ملي ساختمان در قطعه اول آزاد راه، تونل پايلوت تالون را به طول تقريبي 5 كيلومتر و اينترچنج اتوبان همت به آزادراه تهران شمال را احداث نموده است.

قطعه چهار:
از کیلومتر 600+6 الی 109+27 با احتساب رمپ و لوپ تقاطع های غیر همسطح به طول 23 کیلومتر به صورت دو باند دو خطه شامل 4 دهانه پل بزرگ،6 زیر گذر، آبرو، کانیو، کانال هدایت سیلاب زیر سازی و روسازی و آسفالت، شبکه روشنائی، تثبیت ترانشه، نیلینگ، گاردریل، خط کشی توسط شرکت ملی ساختمان به اجرا درآمده است.
تثبیت ترانشه و روسازی قطعات24.23.22.21 الف و 24 ب و رمپ لوپ های مربوطه آزاد راه تهران شمال شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، راک فیلد و ساب گرید، ساب بیس، بیس، قشرهای آسفالت بیندر و توپکا و همچنین عملیات اجرایی شبکه های روشنائی و مخابرات در سرتا سر مسیرمذکور و تثبیت جداره ترانشه ها و عملیات جانبی و ساختمان پل تقاطع غیر همسطح سراهی دشت نظیر و بر روی رودخانه چالوس.

پل اینترچنج
تسهیل و ایمن سازی عبور و مرور ونظم ترافیکی در محدوده تقاطع بزرگراه شهید همت و آزادراه تهران شمال