• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

مدیریت و اجرای سد باطله

در دست اجرا
کارفرما شرکت فولاد شرق کاوه
مشاور مهندسین مشاور سامیک
موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی

نوع قرارداد : EPC
پیمانکار : شرکت ملی ساختمان
مشاور همکار پیمانکار : مهندسین مشاور فرازآب
محل اجرا : 20 کیلومتری شرق شهرستان سنگان واقع در استان خراسان رضوی
هدف کوتاه مدت بعنوان سد باطله کارخانه تولید کنسانتره تا زمان احداث سیستم فیلترپرس و هدف بلند مدت بعنوان سد باطله اضطراری
رعایت الزامات زیست محیطی کارخانه­های کنسانتره معادن کانی­های فلزی
تفکیک و برگشت آب باطله با توجه به محدودیتهای تأمین آب در منطقه طرح
برآورد اجرای طرح : 1.470.000.000.000 ریال
https://maps.app.goo.gl/GBq42Ut6kwB5iLnV8