• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

در دست اجرا
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مساحت 150 کیلومتر مربع در 35 کیلومتری تهران در آزادراه تهران – قم واقع شده است. شرکت ملی ساختمان به عنوان پیمانکار عمومی پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال 1376 طی 3 قرارداد و 2 الحاقیه تمامی زیر ساختها، سطوح پروازی و ساختمانهای جنبی فرودگاه را احداث نموده است.
کارفرما شرکت فرودگاههای کشور

تکمیل فاز 1 شامل زیرساختها، تاسیسات زیربنایی، سیویل و سطوح پروازی