خانه
منو
تماس

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

در دست اجرا
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مساحت 150 کیلومتر مربع در 35 کیلومتری تهران در آزادراه تهران – قم واقع شده است. شرکت ملی ساختمان به عنوان پیمانکار عمومی پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال 1376 طی 3 قرارداد و 2 الحاقیه تمامی زیر ساختها، سطوح پروازی و ساختمانهای جنبی فرودگاه را احداث نموده است.
کارفرما شرکت فرودگاههای کشور

تکمیل فاز 1 شامل زیرساختها، تاسیسات زیربنایی، سیویل و سطوح پروازی