• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

فرایند ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت طی روزهای 21 و 22 و 23 تیرماه ۱۴۰۱ با حضور تیم ارزیابان متخصص، برگزار گردید

برچسب ها عمومی 
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶   تعداد بازدید : 152
فرایند ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت طی روزهای ۲۱ و ۲۲ و 23 تیرماه ۱۴۰۱ با حضور تیم ارزیابان متخصص، برگزار گردید.
تیم ارزیابی، طی 3 روز مستمر اقدام به بررسی میزان انطباق عملکرد و سیستم مدیریت شرکت ملی ساختمان بر مبنای استاندارد EFQM2013 نمودند.در فرآیند ارزیابی، علاوه بر بررسی ابعاد مختلف عملکردی شرکت ملی ساختمان مطابق مدل یاد شده، از روند پیشرفت و فعالیتهای اجرایی پروژه مصلی امام خمینی شرکت می ساختمان، بازدید به عمل آمد.

ارسال نظر

دیدگاه