• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

عملیات اجرایی فرودگاه امام خمینی(ره)

در دست اجرا
عملیات اجرایی تونل زیر گذر پروازی،جاده گشت زنی وتوسعه اپرون بار وراه دسترسی به رستوران فرودگاه امام خمینی(ره)
کارفرما شرکت فرودگاههای کشور
موقعیت جغرافیایی آزادراه تهران – قم