• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

عملیات اجرائی راه اصلی چهار خطه مرزن آباد -دزد بن حد فاصل کیلومتر 5 الی 15

در دست اجرا    تاریخ شروع :  ارديبهشت1399
کارفرما وزارت راه و شهر سازی
مشاور تدبیر راه
موقعیت جغرافیایی استان البرز

مدت زمان : 24 ماه
ابلاغ قرارداد: 1399/02/24
مبلغ :  1.270.291.545.829
  • تعریض و بهسازی مسیر
  • افزایش ظرفیت عبور راه فعلی کرج-چالوس بخصوص در محدوده قبل از شهرمرزن آباد
  • کاهش زمان سفر
  • کاهش آلودگی ناشی از بهبود وضعیت ترافیک مسیر
  • کاهش مصرف سوخت