• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

طرح و توسعه کارخانه سیمان هگمتان

در دست اجرا    تاریخ شروع :  فروردين1383
کارفرما شرکت سیمان هگمتان
موقعیت جغرافیایی استان همدان

واقع در استان همدان بمنظور افزایش ظرفیت تولید سیمان 3500 تن احداث شده است.

 • نوع طرح غیر عمرانی-PC
 • شروع پیمان : فروردین 1383
 • بتن ریزی : 40.000 متر مكعب
 • آرماتوربندي : 5537 تن
 • قالب بندي : 62280 متر مربع
 • قالب لغزنده : 9.745 متر مربع
 • كارهاي فلزي : 1765 تن
 • افزایش توسعه خط توليد كارخانه سيمان هگمتان
 • ساخت واجرای ساختمانها و تجهیزات جدید