خانه
منو
تماس

طرح و توسعه کارخانه سیمان هگمتان

در دست اجرا    تاریخ شروع :  فروردين 1383
کارفرما شرکت سیمان هگمتان
موقعیت جغرافیایی استان همدان

واقع در استان همدان بمنظور افزایش ظرفیت تولید سیمان 3500 تن احداث شده است.

  • نوع طرح غیر عمرانی-PC
  • شروع پیمان : فروردین 1383
  • بتن ریزی : 40.000 متر مكعب
  • آرماتوربندي : 5537 تن
  • قالب بندي : 62280 متر مربع
  • قالب لغزنده : 9.745 متر مربع
  • كارهاي فلزي : 1765 تن
  • افزایش توسعه خط توليد كارخانه سيمان هگمتان
  • ساخت واجرای ساختمانها و تجهیزات جدید