• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

سد هشتجین

در دست اجرا
ساختگاه سد هشجین در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرستان خلخال و حدود ۵ کیلومتری شهر هشجین در استان اردبیل و مسیر جاده هشجین به روستای دمدل و خارج از بستر رودخانه سوسهاب واقع شده است.
کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل
مشاور مهندسین مشاور آبان پژوه
موقعیت جغرافیایی استان اردبیل

برآورد اولیه : 164 میلیارد تومان
محل تأمین اعتبار : درآمد عمومی (طرح عمرانی)
مدت اجرای کار : 36 ماه
محل اجرای کار : اردبیل – خلخال

شرکت ملی ساختمان در مرحله ارزیابی کیفی مناقصه “ بند انحرافی، خط انتقال و سد مخزنی هشتجین “ از بین 13 شرکت حاضر در مناقصه حایز رتبه اول با امتیاز 75/94 شد و در مرحله مناقصه با کسب امتیاز فنی بالا و ارائه قیمت پیشنهادی 197 میلیارد تومان برنده مناقصه گردید .
شناخت اولیه پروژه و پارامترهای اصلی فنی
هدف از احداث سد هشتجین تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت می باشد. که بر اساس اطلاعات سایت آب منطقه ای اردبیل و اسناد شرکت در مناقصه بشرح ذیل می باشد.
شرب: 49/0 میلیون متر مکعب ، صنعت : 3/0 میلیون متر مکعب ، حق اب بران کشاورزی 84/0 میلیون متر مکعب برای اراضی بهبود 90 هکتار .
حجم آب تنظیمی : 13/2 م م م
مساحت حوضه در محل سد هشجین : 9/16 کیلومتر مربع
مساحت حوضه بند سوسهاب :‌44 کیلومتر مربع
آورد بند سوسهاب : 95/5
آورد محل سد هشجین :‌60/2
انتقال آب از بند سوسهاب : 6/1
طول تاج : 212 متر
ارتفاع سد از بستر : 5/24
ارتفاع سد از پی : 4/29
طول خط انتقال فلزی 8.5 کیلومتر – قطر لوله 450 میلی متر .
طول خط انتقال پلی اتیلن : 8 /2 کیلومتر