• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

حضور شرکت ملی ساختمان در همایش و نمایشگاه دستاوردهای تحقیق و توسعه بنیاد

  تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲   تعداد بازدید : 246

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی ساختمان به نقل از روابط عمومی هلدینگ پایاسامان پارس اولین همایش و نمایشگاه دستاوردهای حوزه تحقیق و توسعه در روز ۳شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ در محل ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان برگزار شد که هلدینگ پایا سامان پارس نیز همراه با سایر هلدینگهای گروه بنیاد از طریق برپایی غرفه به ارائه دستاوردهای خود در زمینه فعالیتهای تحقیق و توسعه پرداخت. همچنین مدیر تحقیق توسعه و فناوری شرکت ملی ساختمان نیز به ارائه دستاوردهای شرکت ملی ساختمان در زمینه فعالیتهای تحقیق و توسعه پرداختند.

در این  همایش  ونمایشگاه  آقایان دکتر دهقان - ریاست محترم بنیاد - و دکتر حسینی - معاون محترم اقتصادی و امور مجامع بنیاد - از غرفه هلدینگ بازدید نمودند در این رویداد  آقای مهندس شاهسواری - مدیر عامل محترم هلدینگ - به تشریح برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه تحقیق و توسعه جهت استحضار مدیران ارشد بنیاد پرداختند.

ارسال نظر

دیدگاه