• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

جاده گرمی به امیر کندی

در دست اجرا
موقعیت جغرافیایی استان اردبیل – شهرستان گرمي

عملیات خاکی : 72٠,٠٠٠ متر مکعب
بتن ريزي : 22،255 متر مکعب
آرماتور بندي: 1235 تن
آسفالت: 72000 تن
محدوده پروژه مسیر ارتباطی شهرستان گرمی به شهرستان امیرکندی می باشد