• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

تقاطع غیر همسطح شرق ملاصدرا

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  مهر1394
عملیات خاکی : 385.422 متر مکعب
بتن ریزی: 33.000 مترمکعب
آرماتور بندي: 2.600 تن
اساس و زیر اساس: 20.000 مترمکعب
آسفالت: 121.368 تن
کارفرما شهرداری قزوین
مشاور مهندسین مشاور بهین تردد پارس
موقعیت جغرافیایی قزوین - انتهای بلوار نخبگان

ایجادتقاطع غیر همسطح با مسیر کوتا ه تر و تأمین ایمنی ترافیکی بهتر