• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  آبان1392
ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی )ترمینال 5(/ احداث ساختمان سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) بمنظور ایجاد تسهیلات درسفر زائرین مکه مکرمه وعتبات عالیات در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرارگرفت واجرای پروژه به صورت PC .به شرکت ملی ساختمان واگذارگردید. این ترمینال با مساحت 52100 .مترمربع زیربنا شامل ساختمان ترمینال،کنکورس،موتورخانه و پست برق میباشد.
کارفرما مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
موقعیت جغرافیایی آزادراه تهران – قم

• ترمینال در 3 تراز و با مساحت 286000 متر مربع
• کنکورس در 3 تراز و با مساحت 20300 متر مربع
• پست برق در 3 تراز و با مساحت 1600 متر مربع
• موتورخانه در 2 تراز و با مساحت 1600 متر مربع
• جمع کل زیر بنا معادل 52100 متر مربع می باشد.
• افزایش ظرفیت عملیات پروازی و سایر عملیات مرتبط و افزایش
• ظرفیت تا 5 میلیون مسافر قابل دسترسی می باشد