• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

بوستان ایرانیان

خاتمه یافته    تاریخ خاتمه :  آذر1401
کارفرما سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
مشاور مهندسین مشاور نقش پیراوش
موقعیت جغرافیایی استان تهران

نوع قرارداد : PC
محل اجرا : منطقه 19 شهرداری تهران – بوستان ایرانیان

برآورد اجرای طرح :  284,443,749,833 ریال