• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

ایستگاه مترو شهدا(M4)

خاتمه یافته    تاریخ شروع :  فروردين1386    تاریخ خاتمه :  بهمن1391
موقعیت جغرافیایی تهران- میدان شهدا

موضوع پيمان : عملیات اجرائی ایستگاه میدان شهدا ، هواکش میان تونلی و 450 متر تونل اصلی

مبلغ اوليه پيمان :157،193،734،434ریال

هدف از اجرای این ایستگاه بعنوان ایستگاه کمکی در خط 4 متروی تهران برای کمک به  انتقال روزانه 1/5 میلیون نفر در کنار سایر ایستگاه ها برنامه ریزی شده است