• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

اولین جلسه کارگروه تعالی سازمانی با حضور نماینده های محترم واحدهای مختلف شرکت در تاریخ 1400/05/03ساعت 14 در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید

برچسب ها عمومی 
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۳   تعداد بازدید : 59
اولین جلسه کارگروه تعالی سازمانی با حضور نماینده های محترم واحدهای مختلف شرکت در تاریخ1400/05/03 ساعت 14 در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید

در این جلسه موارد ذیل مطرح گردید
1-معرفی اعضا
2-اعلام سیاستهای کلان شرکت در خصوص تعالی و لزوم حرکت در این مسیر
3-نظر خواهی ازاعضای محترم کارگروه مبنی برلزوم تشکیل کلاسهای آموزش مدل تعالی سازمانی

ارسال نظر

دیدگاه