• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

اجرای عملیات سیویل و ابنیه کارخانه فولاد کاوه جنوب (S.K.S)

برچسب ها پروژه ها 
  تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰   تعداد بازدید : 58

فاز یک :
با توجه به تکمیل سقف ریالی قرارداد پروژه فولاد سازي فاز یک، کلیه کارهاي باقیمانده طی قرارداد جدیدي به شرکت ملی ساختمان ابلاغ گردید. میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه 93 % می باشد.
وضعیت پیشرفت نواحی مختلف به شرح ذیل است :
Air Separation Plant: این ناحیه بعنوان واحد جداسازي هواي کارخانه شناخته می شود.
ساختمان Water Pump : عملیات معماري ساختمان با تکمیل رنگ آمیزي قسمت بیرونی ساختمان پیشرفت عمده اي داشته است و با توجه به شروع رنگ آمیزي داخل ساختمان، فعالیت هاي نازك کاري در مراحل پایانی می باشد.
ساختمان CylinderRoom: عملیات اجراي استراکچر بتنی ساختمان به اتمام رسیده است و هم اکنون در حال اجراي عملیات معماري شامل دیوارچینی و کف سازي داخل ساختمان می باشد.
ساختمانElectrical Room : بخش عمده اي از عملیات دیوارچینی این ساختمان دوطبقه اجرا گردیده است. همچنین عملیات پلاستر و نرمه کشی داخل ساختمان آغاز گردیده است.
فونداسیون ها : با توجه به تکمیل اسکلت فلزي آن محدوده توسط شرکت هاي همجوار، عملیات اجراي فونداسیون هاي Nitrogen, Oxygen , Compressor مشتمل بر 7 فونداسیون در دستورکار قرار گرفت که تا کنون 5 فونداسیون آن اجرا گردیده است.
Paving : عملیات خاکبرداري جهت کف سازي به اتمام رسیده است همچنین آرماتوربندي بخشی از مناطقی که قابلیت اجرا داشته است به انجام رسیده که تا کنون چند مرحله بتن ریزي گردیده است.
Road & Pavement: عملیات اجراي جاده هاي دسترسی و محوطه سازي شامل خاکبرداري، قلوه بتن، اجراي لایه ساب بیس و بیس، قیرپاشی و آسفالت و همچنین اجراي جداول جمع آوري آب هاي سطحی و کانال هاي بتنی آبرو و نیز اجراي لوله هاي Underground
(,…Fire Fighting, Rain Water ) به عنوان آخرین نقشه هاي ابلاغی از سوي کارفرما در دستور کار قرار گرفته است.
بخش عمده اي از عملیات خاکبرداري انجام گردیده است. دولایه ساب بیس در برخی قسمت ها اجرا گردیده است. اجراي جداول و کانال هاي بتنی در بسیاري از نواحی انجام گرفته است. .هم اکنون مسیرهاي دسترسی به سالن ها و همچنین عملیات اجراي جداول و کانال ها در حال اجرا می باشد.
لوله هاي پلی اتیلن Underground در برخی قسمت ها در حال اجرا می باشد.

فاز دو :
در پروژه فاز 2 پیشرفت فیزیکی% 64 می باشد.
عملیات سیویل و ابنیه نواحی مربوط به پروژه بدلیل نبود نقدینگی متوقف گردیده است و هیچگونه فعالیتی روي سازه ها صورت نمی گیرد.
پروژه تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی :
این ناحیه به منظور تهیه آب آشامیدنی و آب مورد نیاز کارخانه طراحی گردیده است و از نواحی فعال بوده که مشتمل بر سه قسمت مجزا می باشد.
تصفیه خانه صنعتی : عملیات بتن ریزي دیوار هاي پیرامونی و همچنین سقف بتنی سازه به اتمام رسیده است. همچنین حجم عمده اي از اسکلت فلزي نصب گردیده است.
مخزن ذخیره : یک مرحله بتن ریزي دیوار اجرا گردیده است. در حال قالب بندي ادامه دیوار می باشد.
تصفیه خانه بهداشتی: بتن ریزي فونداسیون انجام گردیده است.
آرماتور بندي دیوار ها به اتمام رسیده است و هم اکنون در حال قالب بندي دیوار می باشد.
پیش تصفیه : بتن ریزي فونداسیون انجام گردیده است.
تکمیل آرماتور بندي دیوار ها در مراحل پایانی می باشد.

آب شیرین کن RO II:

طراحی و اجراي عملیات ساختمانی، سیویل، ابنیه و ساخت و نصب اسکلت فلزي مربوط به پروژه آب شیرین کن RO II
به منظور تامین آب مورد نیاز کارخانه فولادسازي طی یک قرارداد EPC به شرکت ملی ساختمان ابلاغ گردید. همچنین بخشی از قرارداد RO II مربوط به طراحی، تامین و اجراي سازه Piperack تامین آب مورد نیاز طی یک قرارداد می باشد.
1- عملیات سیویل
قسمت عمده عملیات دیوارچینی طبقه همکف شامل دیوارهاي پیرامونی و همچنین اتاق هاي داخلی اجرا گردیده است.
عملیات کف سازي طبقه همکف چند مرحله بتن ریزي گردیده است و در حال اجراي مابقی قسمت ها می باشد.
عملیات اجرایی مخزن غربی شامل آب بندي سازه، اجراي سقف پیش ساخته، ساخت محفظه هاي آهک و نصب لوله هاي پلی اتیلن به اتمام رسیده است. بتن ریزي کنسول مخزن شرقی انجام گردیده است. عملیات آب بندي مخزن در حال اجرا می باشد.
عملیات نصب درب و پنجره اتاق هاي برق و PLC و همچنین سرامیک کف اتاق ها انجام گردیده است. و درب هاي برقی وردي سالن نصب گردیده است.
جوشکاري Wall Post هاي طبقه اول به منظور دیوارچینی اتاق هاي رختکن، سرویس بهداشتی و…. درحال اجرا می باشد.
2 – عملیات نصب
فعالیت هاي پایپینگ، نصب تابلو برق ها، کابل کشی و نصب سینی و لدر ها، نصب پمپ ها ( مربوط به اسکوپ فاز 1 ) پس از تکمیل مراحل نصب و اجرا، پیش راه اندازي ، راه اندازي و سپس به کارفرما تحویل گردیده است. جرثقیل هاي سقفی تامین گردیده است و در مرحله مونتاژ جهت نصب قرار دارد. در ناحیه Piperack قسمت عمده فونداسیون ها اجرا گردیده است و هم اکنون در حال نصب استراکچر فلزي می باشد.

گندله سازي:
پروژه اجراي عملیات سیویل و ابنیه پروژه گندله سازي از سوي کارفرمامتوقف گردیده است.
راه آهن :
پروژه عملیات زیرسازي راه آهن فولاد کاوه جنوب به عنوان یکی از پروژه هاي زیرساخت، شامل سه Zone به طول تقریبی 5 کیلومتر می باشد. عملیات خاکبرداري 1 Zone از کیلومتر 800 +1 ~ 0.0 با حجم تقریبی 19000 مترمکعب به پایان رسیده است و هم اکنون بدلیل پاره اي ابهامات در نقشه هاي اجرایی متوقف گردیده است.

ارسال نظر

دیدگاه