• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

آگهی مناقصه عمومی - تهیه مواد لازم و طبخ غذای پرسنل پروژه راه اصل چهار خطه محور کرج چالوس

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تعداد بازدید : ۲۶۹
نوع آگهی یک مرحله ای
واحد منتشر کننده مناقصات
موضوع شرکت ملی ساختمان در نظر دارد تهیه مواد لازم و طبخ غذای روزانه پرسنل (صبحانه ناهار و شام) جهت پرسنل خود در پروژه راه اصلی چهار خطه حدفاصل مرزن آباد دزدبن محور کرج چالوس را از طریق مناقصه به صورت یک مرحله ای واگذار نماید.
شرایط دریافت اسناد از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای تخصص و سوابق مرتبط دعوت به عمل می آید حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ با در دست داشتن معرفی نامه کارت شناسایی ،معتبر نسبت به دریافت اسناد مناقصه از دبیرخانه شرکت ملی ساختمان به آدرس تهران شهرک قدس (غرب)، خ ایران ،زمین خ گلستان جنوبی، پلاک ۷، طبقه همکف اقدام نمایند.
تشریح
  • برنده مناقصه با در نظر گرفتن پایین ترین قیمت جدول شماره ۱ ارائه شده در ا اسناد مناقصه میباشد.
  • تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال یک میلیارد و یکصد میلیون ریال می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی چک بانکی تضمینی رسید واریز نقدی و یا گواهی کسر از مطالبات تهیه و در پاکت الف همراه با سایر اسناد ارائه و تحویل گردد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر مندرج در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شرکت ملی ساختمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مجاز است.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
نام روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار در روزنامه 11 بهمن 1401
مهلت دریافت اسناد 16 بهمن 1401
مهلت ارسال پیشنهاد 26 بهمن 1401