• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

کارخانجات و سازه های سنگین


پروژه کارخانه فولاد کاوه اروند

کارفرما شرکت فولاد کاوه اروند

مشاورمهندسین مشاور سامیک

موقعیت جغرافیایی منطقه ويژه اروند خرمشهر

پروژه عملیات ساختمانی احداث کارخانه گندله سازی فولاد کاوه جنوب کیش

کارفرما شرکت فولاد جنو ب کیش sks

مشاورشرکت مهندسی سامیک

موقعیت جغرافیایی جزیره کیش

پروژه اجرای عملیات ساختمانی و ابنیه كارخانه فولادسازی كاوه جنوب کیش sks

کارفرما شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

مشاورمهندسین مشاور ایتریتک و سامیک

پروژه سیمان آبیک

موقعیت جغرافیایی استان قزوین

پروژه طرح توسعه سیمان ایلام

کارفرما شرکت سیمان ایلام

موقعیت جغرافیایی استان ایلام

پروژه نیروگاه رامین اهواز

کارفرما شرکت توانیر

موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

پروژه طرح توسعه سیمان بجنورد

کارفرما شرکت سیمان بجنورد

موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی