• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

منشور اخلاقی

این وظیفه ماست که به عنوان عضو یا اعضای شرکت ملی ساختمان نسبت به رعایت اصول و موارد مطروحه ذیل متعهد و انجام و اشاعه آنها را بر خود واجب و ضروری بدانیم.

 1. تلاش هدفمند در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت با افزایش سهم بازار، استفاده از تکنولوژی های نو ، استفاده از شرکتهای دانش بنیان.
 2. ایجاد احساس اعتماد در خصوص رفتار، مقاصد و طرز تلقی سهامداران و مالکان شرکت در میان جامعه و کارکنان.
 3. حفظ و وفاداری به سهامداران و مالکان شرکت، درک و تعقیب هدفهای ایشان و همسویی با اهداف فردی و سازمانی .
 4. کاستن از ریسکهای نامطمئن کاری و تجاری که نهایتاً منافع مادی و معنوی سهامداران و مالکان شرکت را به خطر می اندازد.
 5. استفاده از منابع گوناگون شرکت (مادی، انسانی، تکنولوژیکی و…) به نحوی که حداکثر ارزش افزوده را برای سهامداران در پی داشته باشد.
 6. ارائه محصولات و خدمات مطلوب به مشتریان.
 7. تامین و تضمین کیفیت هر گونه محصول و خدمات ارائه شده به مشتریان.
 8. برقراری ارتباطات و مراودات شفاف از هر حیث با مشتریان به گونه ایکه که هیچ گونه شبهه ای در این زمینه نباشد.
 9. توجه به خواسته ها ی مشتریان به منظور جلب رضایت آنان.
 10. ایجاد مزیت رقابتی در بین رقبای تجاری شرکت.
 11. برخورد منصفانه با رقبا، جلوگیری از تحقیر و تخریب آنها و تضمین رقابت سالم.
 12. تبلیغات منصفانه و واقعی در خصوص برتری رقابتی و شایستگی محصولات و خدمات.
 13. منع هر گونه روشهای غیر قانونی و غیر اخلاقی جهت بدست آوردن مزیت رقابتی.
 14. حفظ بالاترین استانداردهای کیفی، ایمنی، بهداشت و سلامت محیط کار .
 15. حفظ بالاترین استاندارد رفتارهای حرفه ایی و فردی در محیط سازمانی.
 16. بهره مندی از دانش و مهارتهای به روز سازمانی و شغلی و اهتمام در جهت ارتقای آنها .
 17. ارج نهادن به کرامات و تلاش سرمایه های انسانی و توسعه فعالیتهای مشارکتی.
 18. ارتقای حقوق انسانی و احترام نسبت به همدیگر.
 19. ایجاد فرصتهای برابر ( استخدام ، ارتقاء ، ترفیع و آموزش) در سازمان .
 20. خودداری از سوء استفاده از موقعیتهای کاری، مواد و منابع سازمان و سایر مظاهر فساد اداری.
 21. حفظ اطلاعات محرمانه شرکت.
 22. ایجاد بستر و محیط کاری مناسب که به افزایش کارگروهی و تبادل دانش، مهارت و تخصص سرمایه های انسانی در محیط سازمانی منتهی می گردد.
 23. انتخاب منصفانه و دقیق عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات .
 24. برخورد منصفانه و شفاف با کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و احترام متقابل به منافع یکدیگر.
 25. محافظت از اطلاعات ارزشمند یکدیگر.
 26. ترویج و ارتقای توسعه پایدار در کلیه زمینه ها به عنوان بخشی از بدنه یک نهاد عمومی انقلابی.
 27. اطاعت از قوانین مملکتی، همکاری با، مراجع قانونی و نهادهای حاکمیتی.
 28. تطبیق با قوانین و آداب و رسوم محلی در اقصی نقاط کشور به لحاظ فعالیت و موقعیت جغرافیایی پروژه های شرکت.
 29. پیشگیری از ایجاد مشکلات و معضلات زیست محیطی و محافظت از منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی.