• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

"مدیریت پروژه ها و شرکت های ساختمانی" راهنمای سیاست ها و رویه های عملیات ساخت

كتاب "مدیریت پروژه ها و شركت های ساختمانی" توسط یك پیمانكار كاركشته ساختمانی نوشته شده و توسط انتـــشارات مك گراهیل ( Mc Grahill ) چاپ شده است. با مطالعه این كتاب و پیاده سازی آن در پروژه یا شركت، درخـــواهید یافت كه تا چه حد سیاستها، رویه ها و فرآیندهای عملیات ساخت برای شما روشن و عملیات اجرایی شما روان خواهد شد. همچنین خواهید دید كه چگونه می توانید با استفاده از ابزارهای مدیریتی، خط مشی ها و سیاستهای اجرایی، در زمان، انرژی و هزینه صرفه جویی كنید. بعلاوه می توانید از سوء استفاده ها، نابسامانی ها، خسارات و سوء تفاهم ها، اشتباهات ساده، احتمال شكست ها و… جلوگیری كرده و یا دست كم آنها را به حداقل برسانید.

شركت ملی ساختمان با اتكا به تجربه فنی خود در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و به قصد خدمت به جامعه مهندسی كشور و با توجه به اینكه “توجه به اجتماع” را جزء اركان مأموریت خود می داند این كتاب را كه حـاوی مطالب ارزنده و مفیدی برای پروژه های عمرانی است، انتخاب كرده تا با ترجمه و چاپ آن سهم بیشتری در بهره وری بهینه از منابع موجود و در جهت منافع ملی داشته باشد.

این كتاب مشتمل بر هفت فصل تحت عناوین زیر می باشد:

1. تشكیلات شركت و برنامه تضمین كیفیت
2. اداره شركت و پروژه
3. پیمانهای عمومی
4. مهندسی پروژه
5. مدیریت كارگاهی
6. ایمنی و كنترل خسارات
7. جداول زمان بندی پیشرفت كار و تحلیل و جوه

كه كلیه فصول با ساختاری تقریباً مستقل شكل گرفته است و می تواند به عنوان یك دفترچه راهنما در هر واحد سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین یك لوح فشرده شامل فرم های قابل كپی ، نامه های آماده ( به كارفرما و پیمانكاران دست دوم ) و چك لیست های مفید مورد نیاز در پروژه، همراه كتاب خواهد بود.

 

 

ارسال نظر

دیدگاه