• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

فرودگاهی


پروژه عملیات طرح و توسعه فرودگاه آبادان

کارفرما سازمان منطقه آزاد اروند

مشاورشرکت راهیاب ملل

موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

باند جنوبی فرودگاه امام خمینی (ره)

کارفرما مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مشاورمهندسین مشاور ایمن راه

موقعیت جغرافیایی آزادراه تهران – قم

عملیات اجرایی فرودگاه امام خمینی(ره)

کارفرما شرکت فرودگاههای کشور

موقعیت جغرافیایی آزادراه تهران – قم

ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کارفرما مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

موقعیت جغرافیایی آزادراه تهران – قم

پایگاه پنجم شکاری امیدیه

کارفرما نیروی هوایی

موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

فرودگاه شیراز

موقعیت جغرافیایی استان فارس

فرودگاه رشت

موقعیت جغرافیایی استان گیلان

فرودگاه نوشهر

موقعیت جغرافیایی استان مازندران