خانه
منو
تماس

فرودگاهی


پروژه عملیات طرح و توسعه فرودگاه آبادان

کارفرما:  سازمان منطقه آزاد اروند

مشاور: شرکت راهیاب ملل

موقعیت جغرافیایی:  استان خوزستان

باند جنوبی فرودگاه امام خمینی (ره)

کارفرما:  مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مشاور: مهندسین مشاور ایمن راه

موقعیت جغرافیایی:  آزادراه تهران – قم

عملیات اجرایی فرودگاه امام خمینی(ره)

کارفرما:  شرکت فرودگاههای کشور

موقعیت جغرافیایی:  آزادراه تهران – قم

ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کارفرما:  مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

موقعیت جغرافیایی:  آزادراه تهران – قم

پایگاه پنجم شکاری امیدیه

کارفرما:  نیروی هوایی

موقعیت جغرافیایی:  استان خوزستان

فرودگاه شیراز

موقعیت جغرافیایی:  استان فارس

فرودگاه رشت

موقعیت جغرافیایی:  استان گیلان

فرودگاه نوشهر

موقعیت جغرافیایی:  استان مازندران