• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

فرم دعوت به همکاری

1- مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: *
نام پدر: *
سال تولد: *
محل تولد: *
وضعیت نظام وظیفه: *
نوع معافیت: *
وضعیت تأهل: *
دین: *
مذهب: *
آدرس محل سکونت: *
پست الکترونیکی: *
تلفن منزل: *
تلفن همراه: *

2- وضعیت تحصیلی

اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی آخر و ماقبل آخر خود را درج کنید:

مدرک تحصیلی: *
نام موسسه / دانشگاه: *
رشته و گرايش: *
تاریخ فارغ التحصیلی: *

مدرک تحصیلی:
نام موسسه / دانشگاه:
رشته و گرايش:
تاریخ فارغ التحصیلی:

3- تجارب کاری

اطلاعات مربوط به تجربه کاری آخر و ماقبل آخر خود را درج کنید:

محل کار: *
آخرین پست سازمانی/عنوان شغل: *
مدت حضور(ماه): *
نحوه همکاری: *
نوع سازمان: *

محل کار:
آخرین پست سازمانی/عنوان شغل:
مدت حضور(ماه):
نحوه همکاری:
نوع سازمان:

4- دانش و مهارتهای شغلی

دانش و مهارتهای اختصاصی شغلی خود را كه به واسطه تحصیلات،آموزش و تجربه كسب نموده اید به ترتیب اولویت تا 3 مورد بنویسید . *

5- تمایل دارید نوع همكاری شما با شركت چگونه باشد؟ *

6- رشته کاری مورد نظر جهت اشتغال *

7- محل جغرافیایی مورد نظر جهت اشتغال *
نام استان:

8- حداقل حقوق درخواستی (درج رقم مدنظر الزامی است) *

9- آیا در حال حاضر به شرکت یا سازمانی تعهد خدمتی دارید؟ *
نام شرکت :
تاریخ پایان تعهد:

تاریخ تکمیل فرم: *
کد امنیتی: *

بدینوسیله گواهی می نمایم کلیه اطلاعات و پاسخ های داده شده در این پرسشنامه مطابق با واقعیت بوده و چنانچه خلاف اظهارات مندرج ثابت شود کلیه عواقب آن بر عهده اینجانب خواهد بود.


* ضمناً تکمیل این پرسشنامه باعث ایجاد تعهد شرکت برای استخدام شما نمی گردد.