خانه
منو
تماس

سال مالی 1399

عنوان نام فایل اندازه دانلود
گزارش حسابرس hesabres-99 318.2 KB دانلود فایل

سال مالی 1398

عنوان نام فایل اندازه دانلود
صورت وضعیت مالی صورتهای-مالی-تلفیقی-سال-98_Page_09-1-724x1024 67.21 KB دانلود فایل
صورت جریان های نقدی صورتهای-مالی-تلفیقی-سال-98_Page_11-724x1024 70.96 KB دانلود فایل
صورت سود و زیان صورتهای-مالی-تلفیقی-سال-98_Page_08-1-724x1024 53.43 KB دانلود فایل
صورت سود و زیان تلفیقی صورتهای-مالی-تلفیقی-سال-98_Page_04-724x1024 54.64 KB دانلود فایل
صورت وضعیت مالی تلفیقی صورتهای-مالی-تلفیقی-سال-98_Page_05-724x1024 71.6 KB دانلود فایل
صورت جریان های نقدی تلفیقی صورتهای-مالی-تلفیقی-سال-98_Page_07-1-724x1024 82.46 KB دانلود فایل
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی صورتهای-مالی-تلفیقی-سال-98_Page_06-2-768x543 41.56 KB دانلود فایل
گزارش حسابرس hesabres-98 301.65 KB دانلود فایل

سال مالی 1397

عنوان نام فایل اندازه دانلود
ترازنامه 5-768x543 51.91 KB دانلود فایل
صورت سود و زیان 1-1-724x1024 73.73 KB دانلود فایل
گزارش حسابرس hesabres-97 273.73 KB دانلود فایل

سال مالی 1396

عنوان نام فایل اندازه دانلود
گزارش حسابرس hesabres-96 61.62 KB دانلود فایل

سال مالی 1395

عنوان نام فایل اندازه دانلود
صورت سود و زیان 4soratmali-001-719x1024 53.3 KB دانلود فایل
ترازنامه 3-001-768x541 50.13 KB دانلود فایل
گزارش حسابرس hesabres-95 61.65 KB دانلود فایل

سال مالی 1394

عنوان نام فایل اندازه دانلود
صورت سود و زیان سود-و-زیان-736x1024-1 88.33 KB دانلود فایل
ترازنامه ترازنامه-1-1024x867-1-768x650 53.74 KB دانلود فایل
گزارش حسابرس hesabres-94 61.29 KB دانلود فایل

سال مالی 1393

عنوان نام فایل اندازه دانلود
صورت سود و زیان 92-93-p3-724x1024 71.04 KB دانلود فایل
ترازنامه 92-93-p2-1024x724 100.12 KB دانلود فایل
گزارش حسابرس hesabres-93 53.63 KB دانلود فایل

سال مالی 1392

عنوان نام فایل اندازه دانلود
صورت سود و زیان sod-va-zian-91-92-791x1024 70.37 KB دانلود فایل
ترازنامه taraz-namehf-91-92-1024x791 98.56 KB دانلود فایل
گزارش حسابرس hesabres-92 49.73 KB دانلود فایل