• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

ابنیه و ساختمانی


احداث موزه خودروهای کلاسیک و تاریخی ایران

کارفرما موسسه موزه های بنیاد مستضعفان

مشاور مهندسین مشاور آبان طرح عرش

موقعیت جغرافیایی استان تهران

پروژه بازسازی و نوسازی موزه دفینه

کارفرما مؤسسه فرهنگی موزه ها

مشاورمهندسين مشاور بنیاد سازه

موقعیت جغرافیایی استان تهران

پروژه مصلی امام خمینی(ره)

موقعیت جغرافیایی استان تهران

پروژه تکمیل و ساخت بیمارستان آبادان

کارفرما سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مشاورتینا فرآیند

موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

پروژه شهرک بین المللی دبی

کارفرما شرکت نخیل در دوبی

موقعیت جغرافیایی شهر دبی

پروژه ساختمان های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند 2

کارفرما شرکت پالایش گاز بید بلند- 2

موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

موقعیت جغرافیایی استان تهران

انستیتو توانبخشی تهران

موقعیت جغرافیایی استان تهران

بیمارستان امام حسین(ع)

موقعیت جغرافیایی استان تهران

بیمارستان خزانه

موقعیت جغرافیایی استان تهران

بیمارستان تهران کلینیک

موقعیت جغرافیایی استان تهران

ساختمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

کارفرما سازمان صدا و سیما

موقعیت جغرافیایی استان تهران