خانه
منو
تماس

ابنیه و ساختمانی


بهسازی گلزار شهدا بهشت زهرا (س) تهران

کارفرما:  سازمان بهشت زهرا (س) / شهرداری تهران

مشاور: معاونت فنی و عمرانی سازمان بهشت زهرا (س)

موقعیت جغرافیایی:  تهران - بهشت زهرا (س)

احداث موزه خودروهای کلاسیک و تاریخی ایران

کارفرما:  موسسه موزه های بنیاد مستضعفان

مشاور:  مهندسین مشاور آبان طرح عرش

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران

پروژه بازسازی و نوسازی موزه دفینه

کارفرما:  مؤسسه فرهنگی موزه ها

مشاور: مهندسين مشاور بنیاد سازه

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران

پروژه مصلی امام خمینی(ره)

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران

پروژه تکمیل و ساخت بیمارستان آبادان

کارفرما:  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مشاور: تینا فرآیند

موقعیت جغرافیایی:  استان خوزستان

پروژه شهرک بین المللی دبی

کارفرما:  شرکت نخیل در دوبی

موقعیت جغرافیایی:  شهر دبی

پروژه ساختمان های غیرصنعتی پالایشگاه گاز بیدبلند 2

کارفرما:  شرکت پالایش گاز بید بلند- 2

موقعیت جغرافیایی:  استان خوزستان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران

انستیتو توانبخشی تهران

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران

بیمارستان امام حسین(ع)

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران

بیمارستان خزانه

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران

بیمارستان تهران کلینیک

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران