• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
 • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

آگهی دعوت به همکاری

 دعوت به همکاری جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت  از داوطلبین غیر بازنشسته آقا


عنوان پست سازمانی حداقل تحصیلات حداقل تجربه
مهارتها محل انجام کار
مسئول امور مالی پروژه لیسانس حسابداری
 • 8 سال در پروژه های عمرانی
 • 2 سال پروژه های برون مرزی
 • تسلط بر نرم افزار راهکاران سیستم و پیمانکاری
 •  تسلط  بر سیستم حسابداری  انبارداری
کشور عراق

درخواست همکاری خود را   به پست الکترونیکی    hr.emp97@gmail.com  ارسال نمائید.

تارنمای شرکت جهت تکمیل پرسشنامه  درخواست همکاری www.mellisakhteman.com

تاریخ انتشار 1399/10/22

 

 

دعوت به همکاری جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت از داوطبین غیر بازنشسته آقا با حداقل تجربه  8 سال در پروژه های عمرانی و پیمانکاری


عنوان پست سازمانی حداقل تحصیلات تخصص مورد نیاز مهارتها محل انجام کار
مسئول منابع انسانی کارگاه
 • لیسانس مدیریت کلیه گرایشها
 • لیسانس روانشاسی صنعتی
 • لیسانس علوم اجتماعی
 • آشنایی کامل با قوانین کار
 • آشنایی کامل با قوانین تامین اجتماعی و بیمه های  تکمیلی
 • آشنایی کامل با رویه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های اداری و پرسنلی
 • آشنایی با فرآیند امور خدمات  پشتیانی پرسنلی در کارگاه
 • تهیه گزارشات آماری مربوطه به نیروی انسانی
 • توانایی راهبری نیروی انسانی کارگاه
 • توانایی انجام کار ا نرم افزارهای آفیس Excel,Word,Access
کشور عراق

درخواست همکاری خود را   به پست الکترونیکی    hr.emp97@gmail.com  ارسال نمائید.

تارنمای شرکت جهت تکمیل پرسشنامه  درخواست همکاری www.mellisakhteman.com

تاریخ انتشار 1399/10/22

 

 

دعوت به همکاری جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت داوطلبین غیر بازنشسته ترجیحا آقا


عنوان پست سازمانی

حداقل تجربه حداقل تحصیلات محل انجام کار

مسئول ماشین آلات

3 سال در پروژه های عمرانی و پیمانکاری
 • لیسانس مهندسی مهندسی ماشین های کشاورزی
 •  لیسانس مهندس مکانیک( کلیه گرایشها)
 پروژه های عمرانی
 

تارنمای شرکت جهت تکمیل پرسشنامه  درخواست همکاری www.mellisakhteman.com

” مدیریت منابع انسانی”

تاریخ 99/03/20

 

 

 دعوت به همکاری جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت  از داوطلبین غیر بازنشسته ترجیحا آقا


عنوان پست سازمانی حداقل تحصیلات حداقل تجربه
مهارتها و دانش
محل انجام کار
کارشناس  حسابداری حقوق و دستمزد لیسانس حسابداری 10 سال در پروژه های عمرانی و پیمانکاری
 • مسلط به راهکاران سیستم
 • آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی
 دفتر تهران

” مدیریت منابع انسانی”

تاریخ 99/01/23

 

 

دعوت به همکاری کارشناس فنی  جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت

 

جنسیت حداکثر سن محل انجام کار مهارت مدرک تحصیلی تجربه
مرد 40  سال ترکمنستان و سیراف تسلط بر زبان روسی یا ترکمنستانی حداقل لیسانس رشته مهندسی عمران حداقل 8 سال در زمینه راه

پس از ورودبه تارنمای شرکت www.mellisakhteman.com  در قسمت درخواست همکاری نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوطه وارسال آن به آدرس ایمیل    hr.emp97@gmail.com  اقدام نمائید

98/

 

 

دعوت به همکاری جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت از داوطبین غیر بازنشسته آقا با حداقل تجربه  8 سال در پروژه های عمرانی و پیمانکاری


عنوان پست سازمانی حداقل تحصیلات تخصص مورد نیاز مهارتها محل انجام کار
مسئول امور اداری و منابع انسانی کارگاه
 • لیسانس مدیریت کلیه گرایشها
 • لیسانس روانشاسی صنعتی
 • لیسانس علوم اجتماعی
 • آشنایی کامل با قوانین کار
 • آشنایی کامل با قوانین تامین اجتماعی و بیمه های  تکمیلی
 • آشنایی کامل با رویه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های اداری و پرسنلی
 • آشنایی با فرآیند امور خدمات  پشتیانی پرسنلی در کارگاه
 • تهیه گزارشات آماری مربوطه به نیروی انسانی
 • توانایی راهبری نیروی انسانی کارگاه
 • توانایی انجام کار ا نرم افزارهای آفیس Excel,Word,Access
پروژه های عمرانی در اقصی نقاط کشور

درخواست همکاری خود را  به پست الکترونیکی    hr.emp97@gmail.com  ارسال نمائید.

1399/03/20

 

 

دعوت به همکاری جهت اشتغال به کار در پروژه های اجرایی شرکت  از داوطلبین غبیر بازنشسته آقا


عنوان پست سازمانی حداقل تحصیلات حداقل تجربه
مهارتها محل انجام کار
مسئول امور مالی پروژه لیسانس حسابداری 8 سال در پروژه های عمرانی تسلط بر نرم افزار راهکاران سیستم تهران

درخواست همکاری خود را    به پست الکترونیکی    hr.emp97@gmail.com  ارسال نمائید.