• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

آب و فاضلاب


پروژه سد سرنی

کارفرما شرکت آب منطقه ای هرمزگان

مشاورشرکت مهندسین مشاور تماوان

موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان

پروژه سد بتنی دوقوسی شیروان

کارفرما شرکت آب منطقه ای خراسان

موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی

پروژه سد وشبکه آبیاری گلابر

کارفرما شرکت آب منطقه ای زنجان

موقعیت جغرافیایی استان زنجان

پروژه تونل انحراف آب سد سیاه بیشه

موقعیت جغرافیایی استان مازندران

پروژه تونل انحراف سد ماملو

موقعیت جغرافیایی استان تهران

پروژه سد مخزنی گرین نهاوند

موقعیت جغرافیایی استان همدان

پروژه سد و نیروگاه ملاصدرا

کارفرما شرکت آب منطقه ای فارس

موقعیت جغرافیایی استان فارس

پروژه سد تهم

کارفرما شرکت آب منطقه ای زنجان

موقعیت جغرافیایی استان زنجان

پروژه تونل انتقال آب خرم آباد (کاکارضا)

کارفرما شركت آب منطقه اى لرستان

مشاورمهندسين مشاور آبدان فراز

موقعیت جغرافیایی استان لرستان