• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

آب و فاضلاب


سد مخزنی گدار خوش

کارفرما شرکت آب منطقه ای ایلام

مشاورمهندسین مشاور آبدان فراز

موقعیت جغرافیایی استان ایلام

سد مخمل کوه

کارفرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاورمهندسین مشاور آبدان فراز

موقعیت جغرافیایی استان لرستان

سد هشتجین

کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

مشاورمهندسین مشاور آبان پژوه

موقعیت جغرافیایی استان اردبیل

مدیریت و اجرای سد باطله

کارفرما شرکت فولاد شرق کاوه

مشاورمهندسین مشاور سامیک

موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی

پروژه سد عمارت و تاسیسات وابسته

موقعیت جغرافیایی استان اردبیل