خانه
منو
تماس

آب و فاضلاب


سد مخزنی گدار خوش

کارفرما:  شرکت آب منطقه ای ایلام

مشاور: مهندسین مشاور آبدان فراز

موقعیت جغرافیایی:  استان ایلام

سد مخمل کوه

کارفرما:  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور: مهندسین مشاور آبدان فراز

موقعیت جغرافیایی:  استان لرستان

سد هشتجین

کارفرما:  شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

مشاور: مهندسین مشاور آبان پژوه

موقعیت جغرافیایی:  استان اردبیل

مدیریت و اجرای سد باطله

کارفرما:  شرکت فولاد شرق کاوه

مشاور: مهندسین مشاور سامیک

موقعیت جغرافیایی:  استان خراسان رضوی

پروژه سد عمارت و تاسیسات وابسته

موقعیت جغرافیایی:  استان اردبیل

پروژه سد سرنی

کارفرما:  شرکت آب منطقه ای هرمزگان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور تماوان

موقعیت جغرافیایی:  استان هرمزگان

پروژه سد بتنی دوقوسی شیروان

کارفرما:  شرکت آب منطقه ای خراسان

موقعیت جغرافیایی:  استان خراسان شمالی

پروژه سد وشبکه آبیاری گلابر

کارفرما:  شرکت آب منطقه ای زنجان

موقعیت جغرافیایی:  استان زنجان

پروژه تونل انحراف آب سد سیاه بیشه

موقعیت جغرافیایی:  استان مازندران

پروژه تونل انحراف سد ماملو

موقعیت جغرافیایی:  استان تهران

پروژه سد مخزنی گرین نهاوند

موقعیت جغرافیایی:  استان همدان

پروژه سد و نیروگاه ملاصدرا

کارفرما:  شرکت آب منطقه ای فارس

موقعیت جغرافیایی:  استان فارس