• شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
  • شرکت ملی ساختمان، پیشرو در عمران و آبادانی کشور
خانه
منو
تماس

آب و فاضلاب


سد مخزنی گدار خوش

کارفرما شرکت آب منطقه ای ایلام

مشاورمهندسین مشاور آبدان فراز

موقعیت جغرافیایی استان ایلام

سد مخمل کوه

کارفرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاورمهندسین مشاور آبدان فراز

موقعیت جغرافیایی استان لرستان

سد هشتجین

کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

مشاورمهندسین مشاور آبان پژوه

موقعیت جغرافیایی استان اردبیل

مدیریت و اجرای سد باطله

کارفرما شرکت فولاد شرق کاوه

مشاورمهندسین مشاور سامیک

موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی

پروژه سد عمارت و تاسیسات وابسته

موقعیت جغرافیایی استان اردبیل

پروژه سد سرنی

کارفرما شرکت آب منطقه ای هرمزگان

مشاورشرکت مهندسین مشاور تماوان

موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان

پروژه سد بتنی دوقوسی شیروان

کارفرما شرکت آب منطقه ای خراسان

موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی

پروژه سد وشبکه آبیاری گلابر

کارفرما شرکت آب منطقه ای زنجان

موقعیت جغرافیایی استان زنجان

پروژه تونل انحراف آب سد سیاه بیشه

موقعیت جغرافیایی استان مازندران

پروژه تونل انحراف سد ماملو

موقعیت جغرافیایی استان تهران

پروژه سد مخزنی گرین نهاوند

موقعیت جغرافیایی استان همدان

پروژه سد و نیروگاه ملاصدرا

کارفرما شرکت آب منطقه ای فارس

موقعیت جغرافیایی استان فارس